Disclaimer

Disclaimer

Van 2009 tot 2019 heeft VI gebruikgemaakt van VI Images. Via een script is getracht alle foto’s die binnen dit contract vielen van onze website te verwijderen. Mocht daar een beeld tussendoor geschoten zijn, dan kan dat gemeld worden aan redactie@vi.nl. Dan proberen wij deze zo snel mogelijk alsnog te vervangen.