*

Colofon

Voetbal International

media

statistieken

datum

laden laden
laden laden
Toon meer resultaten

Colofon

HOOFDREDACTIE
Thijs van Veghel (hoofdredacteur)
Tom van Hulsen (operationeel hoofdredacteur)

CHEF REDACTIE
Anton Lippold

EINDREDACTIE
Bjorn Goorden (chef), Martin Donker, Harry Hamer, Jorg Heijmink Liesert, Tiemen van der Laan, Erik Oudshoorn, Chris Tempelman, Ron Westerhof, Femke Wijnia

REDACTIE
Dennis van Bergen, Stef de Bont, Yoeri van den Busken, Iwan van Duren, Michel van Egmond (senior writer), Geert-Jan Jakobs, Freek Jansen, Tom Knipping, Martijn Krabbendam, Frans van den Nieuwenhof, Vincent Okker, Süleyman Öztürk, Thijs Slegers, Marco Timmer, Taco van den Velde (voetbalanalyticus), Peter Wekking, Simon Zwartkruis

BUREAUREDACTIE
Reon Boeringa, Willem Brouwer (stagiair), Tim Tempelaars (coördinator website), Lars Ulrich, Jarno Verweij, Tim Vos, Arjan van den IJssel (coördinator website), Pieter Zwart

DATABASE/NIEUWE MEDIA
Ramon Min (coördinator), Willem van Beeren

REDACTIE-MANAGER
Marieke Derksen (VI Boeken), Christel Koeleman

VI RADIO
Robert Anker

BEELDREDACTIE
Tom Bode, Focko van Dantzig, Tobias Kleuver, Tom Kraaijeveld (coördinator VI Images), Ton Molenaar, Pieter Stam de Jonge

VI BOEKEN
Johan Derksen (hoofdredacteur)

SECRETARIAAT
Marthine Boera

VASTE MEDEWERKERS
Raphaël Drent, Jacqueline de Haas, Martijn Horn, Rudy Leukfeldt, John de Pater, Pim Ras, Stefan Schipper,  Jacques Sys, Sport/Voetbal Magazine, VI Images


DIRECTEUR

(a.i.) Carolina Pruis

MARKETING DIGITALE MEDIA
Floor Crijns, Bram van de Groes, Michel de Nooijer (marketing manager)

MARKETING PRINT MEDIA
Frank Beunk, Niels van Dam, Wouter Faber (marketing manager), Tom Uitzetter

INTERNET
Pieter Beekman, Mathijs Kraai, Kasper van Merrienboer, Geert Roza (manager)

SYSTEEMBEHEER
Tyrone Brayson, Peter Wigchert

ADVERTENTIEVERKOOP
Edwin Rijken (sales manager), Gertjan Dijkhuizen, Jolanda Hageman, Lennard van den Heuvel, Niels Kool, Koos Versteeg

ADVERTENTIE-EXPLOITATIE
Telefoon verkoop en media-order: 0182-599377

fax verkoop en media-order: 0182-550804, postbus 575, 2800 AN Gouda

PRODUCTIE
Geert Gortzak

VI.nl is een uitgave van Weekbladpers Groep

© Voetbal International, 2013. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Voetbal International c.q. de desbetreffende makers. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever.